Regulamin = Profesjonalne CV

REGULAMIN SERWISU CV.CA-TEAM.PL – KREAKTYWNE CV

Regulamin usług dotyczących tworzenia CV i listu motywacyjnego, wchodzących w skład serwisu „KreAktywne CV” (obowiązujący od 14.04.2014 roku)

Serwis KreAktywne CV działa pod adresem cv.ca-team.pl i należy do firmy CreActive Team (ul. Kurpiowska 24, 20-730 Lublin) zwanej dalej Usługodawcą.
Zamówienie usługi wchodzącej w skład Serwisu oznacza akceptację przez Klienta warunków zawartych w niniejszym Regulaminie oraz zobowiązuje tego Klienta do przestrzegania zasad wyszczególnionych w tym Regulaminie.

I) Rodzaje usług
1. Usługodawca oferuje zestaw usług opisanych na stronie cv.ca-team.pl, zamawianych i realizowanych przez Internet.
2. W skład serwisu KreAktywne CV wchodzą następujące usługi: tworzenie CV i listu motywacyjnego na zamówienie, tłumaczenie CV i listu motywacyjnego, korekta CV i listu motywacyjnego, pakiet VIP.
3. Na stronie cv.ca-team.pl widnieje zestawienie poszczególnych usług razem z cennikiem. Podane ceny są cenami brutto w walucie PLN.

II) Poszczególne usługi
1. W skład Serwisu wchodzą następujące usługi: tworzenie CV i listu motywacyjnego na zamówienie, tłumaczenie CV i listu motywacyjnego, korekta CV i listu motywacyjnego, pakiet VIP.
2. Tworzenie CV i listu motywacyjnego przebiega na podstawie wypełnionej przez Klienta ankiety, która znajduje się do ściągnięcia na stronie, a także na podstawie starych dokumentów aplikacyjnych, jeżeli Klient takowe posiada.
3. Tłumaczenie CV i listu motywacyjnego może obejmować tłumaczenie z języka polskiego na język obcy i z języka obcego na inny język obcy. Cena CV rośnie w zależności od ilości stron do tłumaczenia (40 zł za każdą kolejną stronę).
4. Korekta obejmuje korektę danych i ich rozmieszczenia bez zaawansowanej oprawy graficznej. Jest tworzona zawsze w programie do edycji.
5. W skład pakietu VIP wchodzą CV i list motywacyjny ukierunkowane, przeznaczone dla osób z bogatym doświadczeniem i posiadających konkretny cel zawodowy. Pakiet VIP zawiera rozbudowaną, unikatową szatę graficzną dostosowaną do stanowiska oraz możliwą obróbkę zdjęcia.

III) Wymagania sprzętowe
1. Żeby Klient mógł zamówić usługę Serwisu, musi posiadać sprzęt spełniający określone warunki techniczne:
a) dostęp do sieci Internet oraz do poczty elektronicznej;
b) przeglądarka internetowa wyświetlająca dokumenty HTML oraz zezwalająca na akceptację plików cookies („ciasteczka”).

IV) Terminy realizacji usług
1. Standardowy termin realizacji usług wynosi 7 dni roboczych. Dotyczy to usług w języku polskim.
2. Usługę można zrealizować w trybie ekspresowym, w terminie do 3 dni roboczych. Dotyczy to usług w języku polskim. W przypadku trybu ekspresowego nie obowiązuje opcja rabatu.
3. W przypadku tłumaczenia dokumentów termin realizacji zamówienia ulega przedłużeniu.
4. Po wysłaniu Klientowi gotowego zamówienia obowiązuje 3-dniowy „okres ochronny”, podczas którego Usługodawca wprowadza za darmo zasugerowane przez Klienta poprawki i zmiany.
5. Dzień roboczy oznacza dni od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-17.00. W skład dni roboczych nie wchodzą soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy.


V) Podział cenowy
1. Na stronie obowiązuje podział cenowy ze względu na dwie kategorie Klientów:
a) studenci i osoby bezrobotne
b) osoby pracujące
2. Dodatkowo istnieje usługa „pakiet VIP”, wskazana dla Klientów o konkretnym celu zawodowym i bogatym doświadczeniu.

VI) Kontakt z Klientem
1. Podczas zamawiania usługi Klient zaznacza preferowaną przez siebie opcję kontaktu z Usługodawcą podczas realizacji zamówienia: telefonicznie lub drogą e-mailową.
2. Gotowe zamówienie jest wysyłane drogą e-mailową na wskazany przez Klienta adres.

VII) Zawarcie umowy
1. Proces zawarcia umowy dotyczącej określonej usługi wygląda następująco:
a) Klient zapoznaje się z ofertą przedstawioną na stronie cv.ca-team.pl, a następnie wybiera jedną z dostępnych opcji zamówienia oraz tryb czasowy (zwykły lub ekspresowy); jeżeli skorzystał z opcji rabatu, wpisuje również kod rabatowy;
b) Klient wpisuje swoje dane kontaktowe oraz dane weryfikacyjne;
c) Klient wybiera jeden z dwóch sposobów zapłaty (przelew zwykły lub automatyczne przekierowanie na stronę Przelewy 24).
2. Po wykonaniu powyższych czynności Klient dostaje na swój adres e-mailowy wiadomość z wygenerowanym linkiem internetowym. Po kliknięciu w link pobiera ankietę służącą do opisania przebiegu swojej kariery zawodowej, uzupełnia pola formularza zamówienia oraz załącza niezbędne załączniki (np. wypełniona ankieta, stare CV, zdjęcie), po czym wysyła wszystkie informacje.
3. Umowa zostaje zawarta po wypełnieniu i wysłaniu formularza zamówienia, w chwili dokonania płatności przez Klienta.
4. Usługodawca potwierdza fakt zawarcia umowy, wysyłając drogą e-mailową na adres klienta informację o przyjęciu usługi do realizacji.

VIII) Realizacja usługi
1. Usługodawca przystępuje do realizacji usługi po otrzymaniu wpłaty na konto lub po wysłaniu przez Klienta drogą e-mailową potwierdzenia zapłaty.
2. Po wykonaniu usługi Usługodawca wysyła drogą e-mailową gotowe dokumenty Klientowi. Dokumenty wysyłane są w dwóch formatach: .docx (MS Word) oraz PDF.
3. Usługodawca nie odpowiada za opóźnienia w realizacji niezależne od niego (np. podanie błędnych danych kontaktowych przez Klienta, brak odpowiedzi Klienta na dodatkowe e-maile).
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji tych zleceń, które nie spełniają podstawowych wymogów i nie zostały opłacone.
5. Zlecenia przyjmowane są w dni robocze.

IX) Rezygnacja z usługi
1. Z rezygnacją z usługi mamy do czynienia, gdy Klient, najwcześniej w ciągu godziny od zamówienia, po uiszczeniu zapłaty i przed wysłaniem mu przez Usługodawcę gotowego zamówienia, decyduje się na rozwiązanie umowy.
2. Klient przekazuje informację o rezygnacji z usługi telefonicznie lub drogą e-mailową. Nie musi podawać przyczyn rezygnacji.
3. Rezygnacja z usługi skutkuje opłatą w wysokości 60% wartości zamówienia. Klient otrzymuje zwrot w wysokości 40% wartości zamówienia.

X) Płatności
1. Ceny zawarte w cenniku są cenami brutto wyrażonymi w PLN i zawierającymi podatek VAT.
2. Płatności podczas zamówienia usługi można dokonać na dwa sposoby:
- poprzez OPCJĘ NR 1 (na adres e-mailowy Klienta przychodzi wiadomość z podanym numerem konta, na które należy uiścić opłatę);
- poprzez OPCJĘ NR 2 (następuje automatyczne przekierowanie na stronę Przelewy24).
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg i bezpieczeństwo transakcji realizowanych za pomocą serwisu Przelewy24.
4. Usługodawca jest zobowiązany udokumentować transakcję z Klientem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

XI) Faktura VAT
1. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT na życzenie.
2. Jeżeli Klient chce otrzymać FVAT, powinien wpisać tę informację w formularzu zamówienia w polu „Dodatkowe uwagi”.
3. FVAT zostanie wysłana razem z gotowym zamówieniem.

XII) Rabat na usługi Serwisu
1. W przypadku zamówienia standardowego (w terminie 7 dni roboczych) możliwa jest opcja rabatu.
2. W celu uzyskania rabatu Klient powinien skontaktować się z Usługodawcą telefonicznie (pod numerem 602 268 296) i zapytać o rabat. Może też wysłać zapytanie, wpisując swój adres e-mailowy w przeznaczonym do tego polu na stronie Serwisu.
3. Rabat nie jest możliwy w przypadku realizacji zamówienia w trybie przyspieszonym.

XIII) Kontakt
1. Podczas realizacji zamówienia oraz w terminie do 3 dni po wysłaniu zamówienia Klient ma możliwość kontaktu z Usługodawcą w związku z przygotowywanymi dokumentami. Może kontaktować się drogą e-mailową na adres cv@ca-team.pl lub drogą telefoniczną na numer 602 268 296.
2. Podczas realizacji zamówienia Usługodawca może kontaktować się z klientem w celu uzyskania dodatkowych informacji. Kontakt jest możliwy telefonicznie lub e-mailowo, w zależności od tego, którą opcję wybrał Klient podczas zamówienia.

XIV) Polityka Prywatności
1. Administratorem danych osobowych podawanych przez Klientów jest Usługodawca. Ma to miejsce na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).
2. Wszystkie dane osobowe podawane przez Klienta dotyczą informacji zawartych w formularzu zamówienia, ankiecie, potwierdzeniu przelewu oraz przekazanych drogą telefoniczną i e-mailową. Mają na celu jak najlepszą realizację zamówionej usługi, a dodatkowo służą do celów statystycznych i powiązanych z promocją usług przez Usługodawcę.
3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i nie zostają upubliczniane bez jego wiedzy i zgody.
4. Dane Klienta przetrzymywane są w systemie wewnętrznym CRM, który jest niedostępny dla użytkowników zewnętrznych z Internetu. Do danych Klienta dostęp za pośrednictwem hasła mają jedynie powołani do tego pracownicy Serwisu.
5. Firma CreActive Team, w ramach której funkcjonuje serwis cv.ca-team.pl, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
6. Każdego Klienta serwisu cv.ca-team.pl i użytkownika serwisów oraz publikacji należących do firmy CreActive Team obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.
7. Firma CreActive Team nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Klientów.
8. Serwis KreAktywne CV zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
9. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Usługodawca rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste) oraz informacje komercyjne Serwisu.
10. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Serwisu.
11. Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do cv.ca-team.pl i dotyczące usług, produktów, serwisów nieobsługiwanych przez Serwis nie podlegają Polityce Prywatności.

XV) Ryzyko powiązane z korzystaniem z serwisu
1. Dostęp do serwisu może być czasowo ograniczony bez wcześniejszego uprzedzenia z powodów technicznych, np. przerw w dostawie prądu, awarii komputerów, konserwacji systemu.
2. Usługodawca nie ma wpływu na działanie, szybkość i dostępność Internetu w przypadku poszczególnych Klientów.

XVI) Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę umowy pomiędzy Usługodawcą a Klientem.
2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Serwisu.
3. W wypadku różnic pomiędzy ustaleniami Regulaminu a ustaleniami indywidualnymi (postawieniami umownymi) między Usługodawcą a Klientem moc wiążącą mają postanowienia umowne.
4. W przypadku kwestii nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
5. Wszelkie zmiany Regulaminu będą umieszczane na stronie internetowej Serwisu.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 14 kwietnia 2014 roku.