Ochrona Danych Osobowych w świetle RODO

Nasi dotychczasowi i przyszli klienci!

Jak już na pewno wiecie z dziesiątek maili, które dostaliście przed 24.05. 2018 z przeróżnych źródeł, od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

Choć ta wiadomość nie wymaga od Was żadnych działań, nasz serwis, jak wszystkie podmioty gospodarcze na terenie Unii Europejskiej, jest zobowiązany Ci ją przekazać. Inaczej nie zaprzątalibyśmy Wam nią głowy, bo - skoro skorzystaliście z naszych usług i wciąż do nas wracacie - i tak już wiecie, że traktujemy Wasze dane osobowe z troską, szacunkiem, dyskrecją i starannością.

Celem owego rozporządzenia jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

Dlatego informujemy, że dostosowaliśmy swoją działalność do wymogów RODO, a administratorem Waszych danych osobowych związanych z korzystaniem z naszych usług jest CreActive Team z siedzibą w Lublinie przy ul. Kurpiowskiej 24. Przechowujemy i przetwarzamy przede wszystkim takie dane, które są niezbędne do realizacji usług dla Was świadczonych, z których korzystacie lub możecie zechcieć skorzystać w przyszłości.

Przetwarzanie Waszych danych osobowych odbywa się zawsze na mocy ważnych podstaw prawnych. W naszym przypadku obejmują one przede wszystkim przypadek niezbędności do wykonania umowy, której stroną jesteście, lub konieczności podjęcia na Wasze żądanie niezbędnych działań przed zawarciem umowy, ewentualnie realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu bądź wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo Waszych danych. Nie udostępniamy ich innym osobom czy podmiotom, chyba że jesteśmy do tego prawnie zobligowani.
W dowolnym momencie możecie poprosić o dostęp do swoich danych, ich poprawienie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania.
Przysługują Wam również inne prawa, które możecie egzekwować w określonych przepisami przypadkach, takie jak prawo sprzeciwu wobec określonego przetwarzania czy cofnięcia zgody na przetwarzanie w określonym celu.

Serdecznie Was pozdrawiamy, dziękujemy za wspaniałą współprace każdego dnia i życzmy Ci doskonałego nastroju i wszelkiej pomyślności niezależnie od zmienności rozporządzeń i wszelkich przepisów :)